път из гората към вечността

път из гората към вечността