пейка на зелена ливада съзерцаваща вечността

пейка на зелена ливада съзерцаваща вечността